Photo of Iridium Prepay 75 min Air Time Voucher with SIM Card - 30 Days Validity

Voucher SIM Card Iridium trả trước 75 phút - Thời hạn sử dụng 30 ngày

  • Từ S$231.00
  • Tiết kiệm S$25.00

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn quan tâm tới sản phẩm này.


Mô tả sản phẩm

Voucher SIM Card Iridium trả trước 75 phút - Thời hạn sử dụng 30 ngày

Chỉ có thể mua với:
Điện thoại vệ tinh cầm tay Iridium Extreme 9575
Điện thoại vệ tinh cầm tay Iridium 9555

Mã sản phẩm
IRI-NIATIRI75

Chế độ bảo hành
Sản phẩm này không có thời hạn bảo hành.
Ngày hết hạn: ít nhất 30 ngày kể từ ngày kích hoạt
Điều khoản và điều kiện áp dụng