Photo of John Lilley & Gilley SR4 Magnetic Compass Bowl FW9900 with Compass Fluid

Chậu la bàn từ John Lilley & Gilley SR4 có dung dịch la bàn

John Lilley & Gilley

  • S$2,611.00

Liên hệ với chúng tôi

Mô tả sản phẩm

Chậu la bàn từ John Lilley & Gillie Marine SR4 FW9900 đã được CCS, BV và Wheelmarked phê duyệt Nó được cung cấp với dung dịch la bàn FW8870 được nạp sẵn.

Có sẵn giá gắn bàn hoặc giá treo trên cao với đèn chiếu.

Thông tin bổ sung
Các tính năng và thông tin sản phẩm của nhà sản xuất

Mã sản phẩm
JLG-SR4 W FLUID

Chế độ bảo hành
Thời gian bảo hành: 3 tháng kể từ ngày mua
Điều khoản và điều kiện áp dụng


Chúng tôi cũng đề xuất