Photo of NSR NHR-100 Hydrostatic Release HRU for NEB-2000 / NEB-1000 EPIRB

Bộ nhả Thủy tĩnh NSR NHR-100 Hydrostatic Release HRU cho NEB-2000 / NEB-1000 EPIRB

NSR (New Sunrise)

  • S$110.00

Liên hệ với chúng tôi Chỉ còn lại 2!

Mô tả Sản phẩm

Bộ nhả Thủy tĩnh NSR (New Sunrise) NHR-100 Hydrostatic Release Unit (HRU) cho NSR NEB-2000C / NEB-1000 EPIRB.

Mã sản phẩm
NSR-NHR-100 HRU

Chế độ bảo hành
Thời gian bảo hành: 6 tháng kể từ ngày mua
Ngày hết hạn: Tối thiểu 2 năm kể từ ngày mua
Điều khoản và điều kiện áp dụng

Chúng tôi cũng đề xuất