Photo of Sperry JUPITER Magnetic Compass Bowl

Chậu là bàn từ Sperry JUPITER

Sperry

  • S$3,530.00

Liên hệ với chúng tôi

Mô tả sản phẩm

JUPITER là một la bàn phương hướng, la bàn lái, la bàn phản xạ và la bàn treo cao cho các tàu lớn. Là một La bàn từ tính "Loại A" với đường kính mặt chia độ 180 mm.

La bàn từ tính đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 449 và là loại được phê duyệt theo Chỉ thị 96/98/EC của Hội đồng EC. Ngoài ra cũng là loại đã được phê duyệt của nhiều quốc gia khác.

La bàn JUPITER có thể được lắp đặt trong tất cả các hộp đựng của NAVIPOL và độ chính xác của nó tốt hơn 0.5 độ. Các tùy chọn cho JUPITER bao gồm: ngắt máy dò từ thông, chốt bóng, hộp vận chuyển bằng gỗ, bộ phụ tùng thay thế, thiết bị góc phương vị.

Thông tin bổ sung
Tính năng và chi tiết sản phẩm của nhà sản xuất
Bảng thông số sản phẩm

Mã sản phẩm
SPE-JUPITER

Chế độ bảo hành
Thời hạn bảo hành: 3 tháng kể từ ngày mua
Điều khoản và điều kiện áp dụng


Chúng tôi cũng đề xuất