Photo of Saracom MC-180 Magnetic Compass Bowl with Wooden Box

Chậu la bàn từ tính có hộp gỗ Saracom MC-180

Saracom

  • S$2,765.00

Liên hệ với chúng tôi

Mô tả sản phẩm

Chậu la bàn từ tính Saracom MC-180. La bàn phương hướng và phản xạ.

Thông tin bổ sung
Tính năng và chi tiết sản phẩm của nhà sản xuất
Chứng nhận

Mã sản phẩm
SRC-MC-180

Chế độ bảo hành
Thời hạn bảo hành: 3 tháng kể từ ngày mua
Điều khoản và điều kiện áp dụng


Chúng tôi cũng đề xuất