Thiết bị an toàn Novega - Thẻ: Loại bán hàng tiêu chuẩn, Giảm giá số lượng lớn, Nhãn hiệu Novega