Đơn đặt hàng

Để xử lý các đơn hàng trả qua tín dụng, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu sau với các thông tin chi tiết về Đơn Mua hàng (PO) chính thức của công ty bạn cho các đơn đặt hàng mới.