Photo of AC Antennas H030F Stand-off Insulator

Dụng cụ cách điện An toàn AC Antennas H030F

AC Antennas

  • S$37.00

Liên hệ với chúng tôi Chỉ còn lại 2!

Mô tả sản phẩm

Bộ phận cách âm từ xa này được sử dụng trong hệ thống HF/SSB.

Thông số điện

Mã số. 990015-A
Tên sản phẩm H030F


Thông số kỹ thuật

Trọng lượng (kg/lbs.) 0.08kg / 0.18lbs


Thông tin bổ sung
Bảng thông số sản phẩm

Mã Sản phẩm
ACM-H030F

Chế độ Bảo hành
Thời gian bảo hành: 1 năm kể từ ngày mua
Điều khoản và điều kiện áp dụng


Chúng tôi cũng đề xuất