Hatteland VSD100692-4 Cáp đa chức năng cho đầu vào/ra Giao tiếp nối tiếp & Đầu vào video cho Màn hình Series 1


Vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể hiểu yêu cầu của bạn.


Mô tả sản phẩm

Cáp đa chức năng cho đầu vào/ra giao tiếp nối tiếp (RS232) và Ngõ vào 3x BNC cho tín hiệu Coaxial. Sử dụng cho Màn hình Series 1.

Đi kèm với nhau như là gói tiêu chuẩn khi mua màn hình MMD Series 1.

Thông tin bổ sung
Các tính năng và thông tin sản phẩm của nhà sản xuất
Tờ thông tin sản phẩm
Sách hướng dẫn sử dụng

Mã sản phẩm
HT-VSD100692-4REV.5

Chế độ bảo hành
Thời gian bảo hành: 1 năm kể từ ngày mua
Điều khoản và điều kiện áp dụng