Voucher SIM Card Inmarsat GSPS PRO/LINK 100 Unit (75 phút) - Thời hạn sử dụng 90 ngày

  • Từ S$190.00

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn quan tâm tới sản phẩm này.


Mô tả sản phẩm

Voucher SIM Card Inmarsat GSPS PRO/LINK 100 Unit (75 phút) - Thời hạn sử dụng 90 ngày.

Chỉ có thể mua với Điện thoại vệ tinh cầm tay Inmarsat IsatPhone 2 Handset 136080.

Mã sản phẩm
INM-AE2725400

Chế độ bảo hành
Sản phẩm này không có thời hạn bảo hành.
Ngày hết hạn: ít nhất 90 ngày kể từ ngày kích hoạt.
Điều khoản và điều kiện áp dụng