Photo of Jotron Tron SART20 / AIS-SART Battery 5 Years Maintenance Kit 82615

Bộ bảo trì Pin 5 năm Jotron Tron SART20 / AIS-SART 82615

Jotron

  • S$310.00

Liên hệ với chúng tôi Chỉ còn lại 12!

Mô tả sản phẩm

Bộ pin thay thế hoàn chỉnh cho Tron SART20 và/hoặc Tron AIS-SART.

Thông tin bổ sung
Các tính năng và thông tin sản phẩm của nhà sản xuất
Bảng Dữ liệu An toàn Vật liệu (MSDS)

Mã sản phẩm
JOT-82615 SART BATT

Chế độ bảo hành
Thời gian bảo hành: 6 tháng kể từ ngày mua
Ngày hết hạn: ít nhất 5 năm kể từ ngày mua

Điều khoản và điều kiện áp dụng

Chúng tôi cũng đề xuất