Photo of Motorola AZWPLN4139 240V 2-Pin EU Desktop Rapid Charger

Sạc nhanh để bàn Motorola AZWPLN4139 240V 2-Pin EU

Motorola

  • S$71.00

Liên hệ với chúng tôi Chỉ còn lại 2!

Mô tả Sản phẩm

Motorola 240V Desktop Rapid Charger with 2-Pin Euro plug.

This charger can be used with the following radios:
Motorola XiR P3688 VHF Radio
Motorola XiR P3688 UHF Radio


Mã sản phẩm
MOT-AZWPLN4139

Chế độ bảo hành
Thời gian bảo hành: 1 năm kể từ ngày mua
Điều khoản và điều kiện áp dụng


Chúng tôi cũng đề xuất